Archív

"People-to-people projects and small scale projects in cross-border cooperation programmes"

 

Akcia sa uskutočnila v sídle Európskeho výboru regiónov v Bruseli 9. apríla 2019.

Zúčastnila sa na nej riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková.

Zásadnú úlohu v cezhraničnej spolupráci zohrávajú projekty medzi ľuďmi a projekty malého rozsahu, ktoré významne prispeli k úspechu cezhraničnej spolupráce. Predstavujú základ, na ktorom možno rozvíjať ďalšiu cezhraničnú spoluprácu v rôznych oblastiach, pretože prispievajú k vytváraniu kontaktov cez hranice, normalizujú vzťahy medzi susednými regiónmi, budujú dôveru medzi partnermi a prekonávajú predsudky. EZÚS nedávno začali zohrávať aktívnejšiu úlohu pri riadení a využívaní projektov malých ľudí a ľudí a táto akcia sa bude zaoberať najlepšími postupmi a prenosnosťou na iné EZÚS.

Podujatie viedol Pavel Branda, spravodajca stanoviska CoR "Ľudia na ľuďoch" v rámci programov cezhraničnej spolupráce.

Prvá rečníčka Dorota Witoldson z Európskej komisie, GR REGIO hovorila o novej legislatíve pre fondy mikroprojektov a o správe fondov na ďalšie obdobie 2021-2027. Zdôraznila potrebu pripojenia EZÚS k systému riadenia Mikroprojektových ovondu. Podľa súčasného návrhu bude riadiaci orgán pre  Mikroprojektové fondy buď cezhraničným orgán alebo EZÚS. Vysvetlila pojem cezhrnaičný orgán.

Ďalšími prezentujúcimi boli Ondřej Havlíček, výkonný riaditeľ Euroregiónu Nisa, Jaroslav Štefek, riaditeľ Euroregiónu Glacensis a Veronika Mohňanská z EZÚS Via Carpatia. Toto EZÚS z HU-SK hranice je riadiacim orgánom pre Fond malých projektov.