Archív

Podepsalo se memorandum o spolupráci v rámci evropské uhlené platformy

12.06.2018

V Ostrave sa konalo XXIV. Stretnutie podnikateľov Českej, Poľskej a Slovenské republiky za účasti zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev, predstaviteľov regiónov a firiem z rôznych odborov. Pracovná časť bola tentoraz zameraná na rozvoj priemyslu s ohľadom na útlm ťažby a využívania uhlia a problémy trhu práce v Českej a Poľskej republike. Cieľom tradičného stretnutia, ktorého sa zúčastnilo cca 150 osôb, je podpora exportu českých firiem a rozvoj vzájomnej spolupráce firiem, regiónov i štátov.

V rámci konferencie podpísali zástupcovia Moravsko-sliezskeho kraja, Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja memorandum o spolupráci baníckych regiónov. Kraje chcú spoločne postupovať pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, čistejšie energetiku a nové technológie. Platforma pre uhoľné regióny vznikla koncom minulého roka pri Európskej komisii. Má pomôcť európskym regiónom k hladkému priebehu transformácie v súvislosti s postupným ukončením ťažby uhlia a je tak veľkou príležitosťou získať v nasledujúcich rokoch nemalé peniaze pre vybrané kraje.

Podľa spoločného memoranda budú dôležité konkrétne aktivity a projekty k posilneniu procesu transformácie regiónov, ktoré by mali okrem iného tiež prispieť k ďalšiemu zlepšovaniu ovzdušia a zvyšovanie energetickej účinnosti, ale aj k rozvoju pokročilých a čistých uhoľných technológií alebo väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov a potenciálov banských areálov. V Moravsko-sliezskom kraji už vzniká prvý súbor námetov a projektov pod patronátom kraja, vládneho splnomocnenca, Združenie pre rozvoj Moravsko-sliezskeho kraja a EZÚS TRITIA.

Stretnutie organizovala Česko-poľská obchodná komora v spolupráci s Generálnym konzulátom Poľskej republiky v Ostrave a ďalšími inštitúciami a partnermi z Poľskej, Českej a Slovenskej republiky. Program začal vo Vítkovickom Gongu a v popoludňajších hodinách pokračoval v záhradách Generálneho konzulátu PR v Ostrave, kde mali zástupcovia firiem a regiónov priestor ako ku kooperačnom rokovaniam firiem, tak aj k neformálnym diskusiám, pri ktorých sa každoročne zrodí rad nových osobných a obchodných kontaktov.