Archív

Pozvánka na konferenciu sumarizujúcu projekt „Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline Vás srdečne pozýva na záverečnú konferenciu projektu:

„Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”.

 

konferencia sa bude konať : 26. októbra 2018  | 10:00 - 14.00

Miesto: Kamienica Konczakowskich, ul. Rynek 19, 43-400 Cieszyn, Poľsko

Cieľom projektu bola digitalizácia 3D vybraných historických objektov slovensko-poľského pohraničia

 

Počas konferencie budú prezentované historické objekty z Poľska a Slovenska zaradené do projektu a digitálne výstupy, ktoré vznikli počas prác na projekte, napríklad: 3D modeli, 2D rezy, filmy, air view prehliadky z dronov, virtuálne prehliadky a ďalšie.

 

Program:

 

9.30 - 10.00 Registrácia

 

10.00 - 10.10 – Privítanie hostí: Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA a Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.

10.10 - 12.00 – Prezentácia konkrétnych historických objektov zaradených do projektu z Poľska a Slovenska (zástupcovia múzeí – po 10 min)

Zamek Cieszyn: Zamek, Rotunda, Wieźa Piastowska, Oranżeria

Muzeum Zamkowe w Pszczynie: Zamek, Brama Wybrańców, Stajnie Książęce

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Zamek książąt Sułkowskich, Faltówka, Stara fabryka

Považské múzeum: Zámok Budatín a kaplnka Sobášny palác v Bytči, Čičmany - objekty ľudovej architektúry, Kaštieľ Divinka, Hrad Strečno

Kysucké múzeum: Skanzen Vychylovka, Kaštieľ v Radoli

Oravská galéria: Slanický ostrov umenia

Oravské múzeum: Oravský zámok, Hviezdoslavova hájovňa Oravská Polhora,  Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne, Oravská lesná železnica

Slovenské komorné divadlo v Martine

Hrad Lietava

 

12.00 - 12.30 – Prestávka na kávu

 

12.30 - 14.00 – Prezentácia digitálnych produktov vytvorených v rámci projektu pracovníkmi Žilinskej univerzity v Žiline

3D modeli

2D rezy

Virtuálna prehliadka

Air view prehliadka

Virtuálna realita

Filmy pre každý objekt a spoločný film

 

14.00 – Obed

 

Prosíme o zaslanie potvrdenia účasti na konferencií do: 24.10.2018, na mail e-mail: apalka.tritia@gmail.com (ak ste ešte tak neurobili).

 

Konferencia bude tlmočená na poľský a slovenský jazyk.

 

Stretnutie bude dobrou príležitosťou spoznať historické inštitúcie z Poľska a Slovenska a dozvedieť sa o inovatívnych digitálnych nástrojoch, ktoré propagujú historické objekty.

 

Konferencia je organizovaná v rámci projektu:

 

„Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”, č. projektu PLSK.01.01.00-24-0034/16-01

 

Projekt je spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020