Archív

POZVÁNKA NA KURZ

POZVÁNKA NA KURZ

on-line

časť II: Voda v riekach

23.07.2021

Prednášky o revitalizácii krajiny v kontexte voda v krajine. Čo môžme urobiť pre ozdravenie klímy. Nová vodná paradigma – tiešenie sucha a povodní.

PLÁN:

09.00 - 10.00 Voda v krajine, retenčné opatrenia, č. Michał Kravčík, Water holistic, nositeľ svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu

10.00 - 11.00 Bobry, ich funkcia, dr. Piotr Topiński, významný poľský ekológ

11.00 - 12.00 Rybárstvo a vodné toky, Dušan Jaššo, ekologický rybár

REGISTRÁCIA ON-LINE, link na registračný formulár: https://tiny.pl/9h8rv

Kurzy sú určené pre poslucháčov zo Slovenska a Poľska (zabezpečujeme simultánny preklad). Musíte sa len zaregistrovať v systéme. Každý účastník kurzu dostane na požiadanie publikáciu – všetky prednážky z 5 blokov. Publikácia bude pripravená v poľštine a slovenčine.

Projekt je realizovaný so zreteľom na predstaviteľov: lesného hospodárstva, poľnohospodárstva; zástupcovia rôznych stupňov environmentálnej výchovy; zástupcovia miestnych samospráv; zástupcovia mimovládnych organizácií; študenti prírodných a iných vied; všetkých záujemcov o vyššie spomínaný predmet.

Serdecznie zapraszamy

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA oraz

OZ Chováme doma