Archív

Pozvánka na seminár a workshopy

 

TRITIA Európske zoskupenie územnej spolupráce z o.o. pozvánok
za seminár a workshopy realizované v rámci podujatia s názvom NAŠA aktivita na +! Podpora finančných prostriedkov EÚ na prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením.
Dátum: 24/09/2019
Miesto: Sliezske múzeum
Ul. T. Dobrowolski 1
40-205 Katowice
školská miestnosť A na úrovni -3
Pozývame zástupcov: miestnych a regionálnych orgánov, aby sa zúčastnili na podujatí; verejné inštitúcie / kultúra / sociálna pomoc; sociálno-ekonomickí partneri; mimovládne organizácie; univerzity a vzdelávacie inštitúcie; podnikateľov a všetkých ľudí, ktorí chcú rozšíriť svoje činnosti na tých, ktorí sú adresovaní ľuďom so zdravotným postihnutím.
Podujatie je spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020 “.
ŽIADOSŤ:

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným (EZÚS TRITIA) pozvánok za seminár a workshopy realizované v rámci podujatia s názvom NAŠA aktivita na +! Podpora finančných prostriedkov EÚ na prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením

Dátum: 24/09/2019

Miesto: Sliezske múzeum (Muzeum Śląskie PL)

Ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

školská miestnosť A na úrovni -3

 

Pozývame zástupcov: miestnych a regionálnych orgánov, aby sa zúčastnili na podujatí; verejné inštitúcie / kultúra / sociálna pomoc; sociálno-ekonomickí partneri; mimovládne organizácie; univerzity a vzdelávacie inštitúcie; podnikateľov a všetkých ľudí, ktorí chcú rozšíriť svoje činnosti na tých, ktorí sú adresovaní ľuďom so zdravotným postihnutím.

 

Podujatie je spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci operačného programu Technická pomoc 2014 - 2020 “.

 

ŽIADOSŤ