Archív

Pozor! Zrušujeme školenie. POZVÁNKA na školenie Geriatrická starostlivosť

Edit: Dámy a páni, z dôvodov mimo našej kontroly a spôsobených zabránením šírenia koronavírusu (COVID-19), školenie zrušujeme. Bude implementovaná v iný dátum, o podrobnostiach vás budeme informovať neskôr. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na školenie Geriatrická starostlivosť

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s r.o. pozýva na školenie

Geriatrická starostlivosť

K účasti na cykle školení pozývame zamestnancov Domovov sociálnej starostlivosti/Centier sociálnych služieb /Domovov pokojnej staroby a pod.: t. j. sociálnych pracovníkov, zdravotné sestry, ergoterapeutov, zdravotníckych opatrovateľov, asistentov seniorov, vedúcich zamestnancov, psychológov, rehabilitačných terapeutov.

Dátum: 18.03.2020

Čas konania: 10.00 - 16.00

Miesto: Zámok Cieszyn, ul. Zamkowa 3A, 43-400 Cieszyn, Konferenčná sála pri Oranžérii Zámku Cieszyn.

Vedúca školenie: Iwona Przybyło – magisterka ošetrovateľstva, absolventka Fakulty zdravotných vied odboru Ošetrovateľstvo na Uniwersytecie Medycznym [Zdravotníckej univerzite] v Gdańsku. Špecialistka na anestéziologické ošetrovateľstvo a intenzívnu starostlivosť. Diplomovaná ergoterapeutka, coach i trénerka. Jej práca je riadená nadšením pre starších ľudí, úctou voči ich rozmanitosti a všetkému, čo prežili. Je zástankyňou priameho kontaktu s druhým človekom. Má viac ako 18-ročné skúsenosti z práce s pacientmi, s ktorými
sa stretávala na rôznych nemocničných oddeleniach. Mnohé roky sa angažuje vo vzdelávaní a zvyšovaní profesijných kompetencií opatrovateľov starších osôb, zdravotných sestier a ergoterapeutov.

Počas školenia zabezpečujeme konzekutívne tlmočenie do slovenského jazyka.

Účasť na školeniach je bezplatná, prihlášky, prosíme, posielajte e-mailom bwrona.tritia@gmail.com alebo telefonicky na číslo +48 515 261 827

www.egtctritia.eu

 

Školenie je realizované v rámci projektu Vyšehradská kooperácia pre prácu so seniormi
(ID: 21910016). Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.