Archív

POZVÁNKA NA TERÉNNY SEMINÁR. Poľsko-Slovenská vodná univerzita

 

Poľsko-Slovenská vodná univerzita

*rieky

*mestská krajina

*voda a edukácia

*praktické edukačné elementy pre inštitúcie kultúry na príkalde Zámku Cieszyn

 

25.08.2021, hod. 11.00 – 13.00

Zamek Cieszyn

 

TERÉNNY  SEMINÁR  POVEDÚ:

dr inż. Michal Kravcik: expert, nositeľ Svetovej Goldmanovej ceny za ekológiu. Slovenský a medzinárodný ekologický aktivista z Košíc, prezident organizácie „Ludia a Voda“, autor Novej vodnej paradigmy o akútnej  potrebe zadržania dažďovej vody vkrajine pre zmiernenie klimatických zmien,  predseda organizácie "Ludia a Voda", člen  ASHOKA Inovátory pre verejné blaho a zakaldateľ svetovej  organizácie Water holistics.

Ing. Miroslav Hrib, Phd: bývalý učiteľ na Katedre lesníctva a meliorácie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity v Zwoleń. Riaditeľ spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorá navrhuje lesné, dopravné a vodné stavby. Navrhoval snehové nádrže v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Okrem lesných ciest, cyklotrás a záhradných vodných záhrad sa špecializuje na zadržiavanie vody v mestách a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy, čo sú adaptačné opatrenia na negatívne dôsledky zmeny klímy.

dr inż. Piotr Topiński: ekológ, novinár, lektor, autor niekoľkých kníh, zakladateľ niekoľkých nadácií pôsobiacich v oblasti sociálneho a miestneho rozvoja, autor vzdelávacích a školiacich filmov. Člen inovátorov ASHOKA pre verejnosť.

 

REGISTRÁCIA ON-LINE, link na registračný formulár: https://tiny.pl/9m3n1

Projekt je realizovaný pre zástupcov: vzdelávania, kultúry, lesného hospodárstva, poľnohospodárstva; zástupcovia rôznych úrovní environmentálnej výchovy; zástupcovia miestnych vlád; zástupcovia mimovládnych organizácií; študenti prírodných a iných vied; všetky osoby, ktoré majú záujem o vyššie uvedené témy.

 

 

 

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA

OZ Chováme doma

Projekt Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť  (INT/EB/BES/3/V/B/0182). Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu