Archív

Pozývame vás na posledné online školenie v rámci projektu Projekt Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť

 

 

 

 

Voda a vzdelávanie

08.09.2021

PLÁN:

09.00 – 10.00 Lokálne sposoby vojny so zmenou klímy

Prednášku povedie p. Małgorzata Siudak: špecialistka na riadenie povodňového rizika a povodňové vzdelávanie, dlhoročná zamestnankyňa Ústavu meteorológie a vodného hospodárstva Štátneho výskumného inštitútu v Krakove

10.00 - 11.00 Ideá Modrej školy - vybudovanie opatrení na zadržiavanie vody v školách, príklady osvedčených postupov

Prednášku povedie p. Ing.Miroslav Hrib, Phd: bývalý učiteľ na Katedre lesníctva a meliorácie na Lesníckej fakulte Technickej univerzity v Zwoleń. Riaditeľ spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorá navrhuje lesné, dopravné a vodné stavby. Navrhoval snehové nádrže v lyžiarskych strediskách na Slovensku.

REGISTRÁCIA ON-LINE, link na registračný formulár: https://tiny.pl/9gdf9

Kurzy sú určené pre poslucháčov zo Slovenska a Poľska (zabezpečujeme simultánne tlmočenie). Potrebujete sa len zaregistrovať v systéme. Každý účastník kurzu dostane na požiadanie publikáciu – všetky prednášky z 5 blokov. Publikácia bude pripravená v poľštine a slovenčine.

 

Organizátor: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

www.egtctritia.eu

 

 

Projekt Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť                                 (INT/EB/BES/3/V/B/0182)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu