Archív

Pracovné stretnutie Čičmany Slovensko.

Dňa 05.09.2017 sa na jednom z miest zaradených medzi spracovávané objekty projektu „3D“ – v slovenskej malebnej obci Čičmany konalo pracovné stretnutie manažmentu a technického personálu.

Zoznam prítomných:

Ing. Milan Boršč (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Tomáš Cesnek (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), Ing. Brita Endersová (člen riadenia projektu na FRI UNIZA), Ing. Patrik Hrkút, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. (vedúci projektu na FRI UNIZA), Ing. Jakub Chromčák (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), Maximilian Kormaňák (externý), Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), doc. Ing. Milan Kubina, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Michal Lekýr, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Matej Meško, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Peter Pisca, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FSTAV UNIZA), Marta Sláviková (riaditeľka EZÚS TRITIA), Ing. Filip Škultéty, PhD. (člen riešiteľského kolektívu UVP UNIZA), Ing. Peter Tarábek, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA), Ing. Štefan Toth, PhD. (člen riešiteľského kolektívu FRI UNIZA).

Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa informovať o postupe realizácií projektu na najbližšie obdobie a vzájomne prekonzultovať niektoré otázky týkajúce sa riešeného projektu.