Archív

Pracovné stretnutie na tému Rozvoj cestovného ruchu v priestore EZÚS TRITIA, s.r.o.

Európske  zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s.r.o. v spolupráci s Krajskou organizáciou cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a Úradom Žilinského samosprávneho kraja usporiadalo pracovné stretnutie na tému Cestovný ruch v území EZÚS TRITIA s.r.o. Stretnutie sa konalo dňa 2.12.2014 v Rajeckých Tepliciach (Kúpeľné mesto neďaleko  Žiliny).

Zasadanie otvorila a viedla Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA, s.r.o. Za Žilinský samosprávny kraj sa rokovania zúčastnil podpredseda kraja Ing. Jozef Štrba a riaditeľ Úradu ŽSK Ing. Pavol Holeštiak. Za Opolské vojvodstvo pricestovala pani Marzenka Koral - Jacek z oddelenia medzinárodnej spolupráce a propagácie regiónu a za Sliezske Vojvodstvo  vystúpil Bartłomiej Kamiński z Oddelenia hospodárstva, propagácie a medzinárodnej spolupráce. KOCR ŽSK reprezentovala jeho iraditeľka Ing. Iveta Chabadová. Pre vážnu kalamitnú situáciu (prudkú námrazu) v Moravskosliezskom kraji sa zasadania nemohli zúčastniť zástupcovia tohto kraja.

Zástupcovia odborov cestovného ruchu a medzinárodnej spolupráce jednotlivých krajov predstavili víziu svojich regiónov v oblasti cestovného ruchu a aj konkrétne projekty rozvoja tejto oblasti. Návrhy aktivít boli posúdené ako možnosti medzinárodnej spolupráce, kde EZÚS TRITIA s.r.o. môže byť nápomocný prípadne prevziať úlohu zastrešenia takýchto projektov.

Cestovný ruch