Archív

Pracovné stretnutie v Bielsku-Białej, Fałatówce a v Skanzene Ślemień

V rámci projektu Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK – PL sa dňa 24. apríla 2017 sa konali tri stretnutia v  Zamku Kniažat Sułkowskich w Bielsku-Białej , Fałatówke w Bystrej Śląskiej a v Skanzene Ślemień.

Cieľom stretnutia bolo: predstavenie zásad projektu inštitúciám zúčastnených na projekte – stretnutie s riaditeľmi inštitúcií. Technici PP UNIZA predstavili produkty, ktoré vzniknú v rámci projektu. Riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková prestavila  harmonogram realizácie jednotlivým inštitúciám. Cieľom bola aj spoznanie budov Zamku Kniežat Sułkowskich w Bielsku-Białej , Fałatówky v Bystrej Śląskiej a  Skanzenu Ślemień.

Stretnutia sa zúčastnili:

  1. Marta Sláviková – riaditeľka EZÚS TRITIA
  2. Anna Pilch – EZÚS TRITIA /ZAMEK CIESZYN (Zámok Tešín)
  3. Wojciech Glądys  – riaditeľ Zamku Książąt Sułkowskich v Bielsku-Białej
  4. Iwona Purzycka – historik  Zamku Książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej
  5. Teresa Kurzyk  - riaditeľka Żywieckiego Parku Etnograficznego, Ślemień
  6. Peter Pisca - Stavebná fakulta
  7. Peter Krušinský - Stavebná fakulta
  8. Michal Palčák, Univerzitný vedecký park, UNIZA.