Archív

Pracovné stretnutie v Pszczyne a v Cieszynie

Dňa 18. apríla 2017 sa konali dve stretnutia v rámci projektu Spoločná 3D digitalizácia historických objektov czehraničného územia SK – PL v Pszczynie a v Cieszynie (Tešíne).

Cieľom stretnutia bolo:

 • Predstavenie inštitúciám zúčastnených na projekte so zásadami projektu,
 • Diskusia o produktov, ktoré vzniknú v rámci projektu,
 • Diskusia ohľadom harmonogramu realizácie s jednotlivými inštitúciami,
 • Oboznámenie sa s objektmi patriacimi do Hradného múzea v Pszczynie a Zámku Cieszyn (Tešín) (poznanie parametrov).

Stretnutia sa zúčastnili:

 1. Marta Sláviková – riaditeľka EZÚS TRITIA
 2. Anna Pilch – EZÚS TRITIA /ZAMEK CIESZYN (Zámok Tešín)
 3. Maciej Kluss – riaditeľ Hradného múzea v Pszczynie
 4. Marcin Nyga – Hradné múzeum v Pszczynie
 5. Sylwia Pająk-Figula – Hradné múzeum v Pszczynie
 6. Krzysztof Dorda – Zámok Tešín
 7. Miroslav Hrnčiar - Fakulta riadenia a informatiky
 8. Pavol Londa - Fakulta riadenia a informatiky
 9. Peter Pisca - Stavebná fakulta
 10. Peter Krušinský - Stavebná fakulta
 11. Filip Škultéty, Univerzitný vedecký park