Archív

Príprava nového EGTC nariadenia

Protokol z TIA workšopu pre nové EGTC nariadeie z 13.marca 2018 v Bruseli, na ktorom sa participuje riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková

You can download the Report on this link.