Archív

Program Interreg PL-SK mal sviatok v Terchovej

Organizátori podujatia – STS Krakow, pripravili pre obyvateľov regiónu a turistov celodennú vonkajšiu akciu na úpätí Jánošíkovho pamiatka, ktorý sa nachádza pri vstupe do Vrátnej doliny. Jej bohatý program nepritiahol veľa účastníkov.
Oficiálna časť podujatia predstavila hlavné ciele Poľsko-slovenského programu na roky 2014 - 2020 a jeho prvé výsledky. Účastníci sa dozvedeli o aktuálne realizovaných projektoch, ktoré čoskoro rozšíria turistickú ponuku regiónu. Pri príležitosti osláv Európskeho dňa spolupráce v zaujímavej podobe bolo prezentovaných viac ako 20 projektov a mikroprojektov spolufinancovaných z programových prostriedkov. Prezentácie používali, okrem iného, videa dokumentujúce pokrok investičných prác, video blogov, 3D modelov digitalizovaných historických objektov a dokonca aj interaktívny stojan s okuliarmi virtuálnej reality.
Pri tejto príležitosti bol predstavený projekt "Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničnej oblasti SK-PL". Marta Sláviková, riaditeľka EZÚS TRITIA a Doc. Ing. Miroslav Hrnčiar zo Žilinskej univerzity v Žiline prezentovali účastníkom produkty vytvorené ako súčasť projektu: historické objekty vytlačené na 3D tlačiarni, fotografie, letecké filmy a mnoho ďalších. Tím zamestnancov Žilinskej univerzity ukázal na živo všetky projektové produkty a špeciálnu techniku v stane projektu.
Spoločná oslava úspechov cezhraničnej spolupráce bola ukončená koncertom skupiny Klang z Rzeszowa a premietaním filmov o Jánošíkovi, ktorý sa narodil v Terchovej.