Archív

Propagácia technickej histórie inovatívnou cestou

27. augusta  2014 bolo na Zámku Cieszyn stretnutie partnerov projektu "Discover your industrial past". Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o priemyselnom dedičstve na území Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA, ktorého členmi sú Sliezske vojvodstvo, Opolské vojvodstvo, Moravskoslezský kraj a Žilinský samosprávny kraj. Partnermi projektu sú: Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA (vedúci partner), Sliezska turistická organizácia, Agentúra pre regionálny rozvoj Ostrava, Opolská regionálna turistická organizácia a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj.

V rámci projektu (od augusta 2014 do júna 2015) sa plánuje tvorba vzdelávacej hry v poľštine, slovenčine a češtine o industriálnom dedičstve v oblasti uvedených regiónov, súťaže pre mladých ľudí z troch susedných krajín, medzinárodná konferencia a výstava.

Projekt je zameraný na inovatívne vzdelávacie aktivity pre ľudí z Poľska, Českej republiky a Slovenska,  ktoré majú zvýšiť ich vedomie a znalosti o priemyselnom dedičstve susedných krajín, ktoré je dnes jedným z najdôležitejších odborov cestovného ruchu na poľsko- česko -slovenskom pohraničí.

Projekt "Discover your industrial past" je spolufinancovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu v kategórii cezhraničnej spolupráce.

Cestovný ruch Objavte svoju priemyselnú minulosť