Archív

Prvý kurz

EZÚS TRITIA a OZ Chováme doma vás pozýva na kurzy o vode a o hospodárení s vodou v krajine. Päť jednodňových kurzov bude konaných on - line, prípadne prezenčne, podľa vývoja pandemickej situácie. Kurzy sú určené pre účastníkov zo Slovenska a Poľska. A to najmä: lesníkom, poľnohospodárom, starostom, učiteľom, ekoaktivistom , študentom prírodných odborov, ale aj každému, komu záleží na našej krajine.

Každý účastník kurzu dostane publikáciu - skriptá z absolvovaných prednášok. Publikácia bude pripravená v poľštine a slovenčine.

Témy kurzov:
1. Voda v lesnom ekosystéme
2. Voda v poľnohospodárskom ekosystéme
3. Voda vo vodných tokoch
4. Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine
5. Voda a vzdelávanie

Prvý kurz Voda v lesnom ekosystéme sa bude konať 24.6.2021 o 17.00 hod.
Online prostredníctvom aplikácie Zoom.

Ide o bezplatný otvorený kurz o význame retenčnej schopnosti lesných ekosystémov v súvislosti s eróziou pôdy v lesných porastoch pri súčasnom zabezpečení ochrany a tvorby krajiny. Určený je najmä pre lesníkov, študentov lesníctva a starostov obcí.

Témy kurzu:
„Ochrana a tvorba krajiny – lesníctvo“, doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD., Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta

„Voda a vodozádržné systémy v lesnom ekosystéme“, Ing. Pavol Šúty, Ekostav Oščadnica

 

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 23.6.2021 vyplnením formulára:
https://forms.gle/JBE53TcU2PV78iSk7

 

Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość./Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, klíma, krajina, budúcnosť.

Nr INT/EB/BES/3/V/B/0182

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Fond mikroprojektov

 

 

 

EZÚS TRITIA a OZ Chováme doma vás pozýva na kurzy o vode a o hospodárení s vodou v krajine. Päť jednodňových kurzov bude konaných on - line, prípadne prezenčne, podľa vývoja pandemickej situácie. Kurzy sú určené pre účastníkov zo Slovenska a Poľska. A to najmä: lesníkom, poľnohospodárom, starostom, učiteľom, ekoaktivistom , študentom prírodných odborov, ale aj každému, komu záleží na našej krajine.

Každý účastník kurzu dostane publikáciu - skriptá z absolvovaných prednášok. Publikácia bude pripravená v poľštine a slovenčine.

Témy kurzov:
1. Voda v lesnom ekosystéme
2. Voda v poľnohospodárskom ekosystéme
3. Voda vo vodných tokoch
4. Dažďová a odpadová voda v urbánnej krajine
5. Voda a vzdelávanie

Prvý kurz Voda v lesnom ekosystéme sa bude konať 24.6.2021 o 17.00 hod.
Online prostredníctvom aplikácie Zoom.

Ide o bezplatný otvorený kurz o význame retenčnej schopnosti lesných ekosystémov v súvislosti s eróziou pôdy v lesných porastoch pri súčasnom zabezpečení ochrany a tvorby krajiny. Určený je najmä pre lesníkov, študentov lesníctva a starostov obcí.

Témy kurzu:
„Ochrana a tvorba krajiny – lesníctvo“, doc. Ing. Jaroslav Vido, PhD., Technická univerzita Zvolen, Lesnícka fakulta

„Voda a vodozádržné systémy v lesnom ekosystéme“, Ing. Pavol Šúty, Ekostav Oščadnica

 

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 23.6.2021 vyplnením formulára:
https://forms.gle/JBE53TcU2PV78iSk7