Archív

Prvý workshop v rámci projektu "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov "

Na workšope sa zúčastnili seniorov - obyvatelia stredísk sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb z Poľska a Slovenska (presnejšie: Centrum sociálnych služieb a služby pre seniorov Zákamenné SK, Centrum sociálnych služieb Horelica SK, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Cieszynie PL).

Aktivity plánované v rámci tohto projektu, určené pre seniorov, predpokladajú organizáciu troch jednodňových stretnutí zameraných na umeleckú terapiu. Toto bolo prvé stretnutie tohto cyklu. Vďaka týmto seminárom majú seniori a ich opatrovatelia možnosť aktívne tráviť čas v atraktívnom a rekreačnom prostredí.

Workshop má charakter integračného, hudobného a terapeutického stretnutia inšpirovaného hudbou a ľudovou kultúrou poľsko-slovenských hraníc. Viedla ich hudobná skupina "Nearchaická kompozícia", ktorý pochádza zo Żywiec. Uskutočnili sa v  rekreačnom centre H20 v Kiczycach.

Špeciálne pre túto príležitosť boli pripravené spevníky prispôsobené pre seniorov a tiež ľuďom bojujúci s demenciou. Boli vytvorené v dvoch samostatných verziách pre rôzne dysfunkcie. Táto publikácia obsahuje vybrané melódie – podané ústnym podaní z generácie na generáciu, ktoré obsiahli obraz tradície a kultúry poľsko-česko-slovenského pohraničia. V spevníkoch sa použilo vhodné usporiadanie, typografia, piktogramy – usporiadanie obsahu a tým uľahčenie čítania ľudí so slabším zrakom a bojujúcim s inými poruchami, ktoré sťažujú pozornosť. Spevníky si môžete stiahnuť z našej stránky TU.

Lídrom projektu je Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným.

Projekt získal finančné prostriedky z Medzinárodného vyšehradského fondu vo výške 15 000,00 EUR. Obdobie realizácie projektu: 20/05/2018 - 31/12/2018.