Archív

Stretnutia v rámci projektu Trvalo udržateľné podnikanie

Po dvoch úspešných projektových prezentáciách pre podnikateľské inkubátory a iné subjekty podporujúce začínajúcich podnikateľov konaných v Ostrave a Cieszyne, sa 2. júla na Zámku Cieszyn konalo prvé spoločné stretnutie tímu konzultantov zo Sliezskeho vojvodstva a Moravskoslezského kraja tvoriacich cezhraničnú sieť organizácií podporujúcich podnikanie. Sieť bola vytvorená v rámci projektu: "Trvalo udržateľné podnikanie". Partnermi projektu sú EZÚS TRITIA (vedúci partner) a Agentúra pre regionálny rozvoj z Ostravy.

Cieľom projektu je vytvoriť priaznivé podmienky pre uľahčenie podporných činností pre začínajúcich podnikateľov vytvorením cezhraničnej siete organizácií na podporu podnikania a transferom know-how v oblasti podpory podnikania z regiónov s vysokým stupňom inovácií.

Stretnutie slúžilo k výmene skúseností a posilneniu spolupráce medzi organizáciami podporujúcimi podnikanie zo Sliezskeho vojvodstva a Moravskosliezskeho kraja. Stretnutia sa zúčastnili poľskí zástupcovia: Centrum pre rozvoj podnikania z Zabrze, Regionálna priemyselná a hospodárska komora Bielska-Bialej, združenie Klub tvorivých žien z Cieszyna, Centrum pre transfer technológií z Częstochowej, Centrum pre vzdelávanie a prácu s mládežou z Bielska-Bialej a Zamek Cieszyn. České pohraničie bolo zastúpené: Centrum podpory inovácií z technickej univerzity v Ostrave, Obchodné inovačné centrum a Vedecko technologický park z Ostravy a Podnikateľský inkubátor STEEL IT z Třinca. Stretnutie bolo prvým krokom k nadviazaniu spolupráce medzi inštitúciami a vykonávaniu spoločných aktivít v rámci projektu, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju podnikania v poľsko-českom pohraničí.

Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program cezhraničnej spolupráce Česká republika - Poľská republika 2007 - 2013.

 

Moravskoslezský kraj Sliezske vojvodstvo Udržateľné podnikanie