Archív

Stretnutie k cezhraničnej spolupráci v Písku u Jablunkova

4. júla 2014 sa konalo stretnutie zástupcov poľských, českých a slovenských organizácií a samospráv, ktoré sa podieľajú na rozvoji cezhraničnej spolupráce v oblasti Jablunkovska. Stretnutie bolo organizované Združením obcí Jablunkovska v malebnom Penzióne Głuszec v Písku u Jablunkova. Regionálna samospráva z Opola bola zastúpená pánom Thomaszom Kostuśom, Moravskosliezsky kraj zastupoval námestník hejtmana pán Martin Sikora. Program zahŕňal prezentácie projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami z Českej republiky, zástupcov organizácií cestovného ruchu a obcí zapojených do rozvoja česko - poľsko - slovenskej spolupráce. Prebiehajúce projekty a pány EZÚS TRITIA predstavil jeho súčasný riaditeľ pán Branislav Zacharides.