Archív

stretnutie, ktoré sumarizovalo projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky”

Cieszyn, 27.06.2018

 

Dňa 28. júna 2018 sa v konferenčnej miestnosti zámku Cieszyn uskutočnilo stretnutie, ktoré sumarizovalo projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky” č.  INT/EB/BES/3/I/B/0023.

Na stretnutí sa zúčastnili účastníci kurzu poľského jazyka na Slovensku a kurz slovenského jazyka z Poľska, ktorý sa mali možnosť sa rok učiť nielen jazyk susednej krajiny, ale aj jej  tradície a kultúru. Účastníci stretnutia privítala pani Marta Sláviková, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA z o.o., ktorá bola vedúcim projektu. Vo forme prezentácie boli prezentované najdôležitejšie aktivity a ciele projektu. Lubomíra Trojan, zástupca riaditeľa zámku Cieszyn, prezentovala zaujímavé medzinárodné projekty, ktoré Zámok Cieszyn realizoval s mnohými slovenskými partnermi v priebehu rokov. Ďalej Anna Palka prezentovala aktivity a cezhraničné poľsko-slovenské projekty realizované EZÚS TRITIA.

Stretnutie bolo korunované ceremoniálnym odovzdaním certifikátov jazykových kurzov, účastníkov z Poľska a Slovenska.

Projekt „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky“ mal zlepšiť komunikáciu a kvalitu spolupráce medzi verejnými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami z Poľska a Slovenska v pohraničnej oblasti zlepšovaním jazykových zručností zamestnancov týchto subjektov a zvyšovaním znalostí o kultúre, tradícii a histórii oboch krajín.

Na projekte sa zúčastnilo 60 ľudí (30 z Poľska a 30 zo Slovenska), z toho 10 z Cieszyna. Boli to zamestnanci verejných inštitúcií a mimovládnych organizácií na oboch stranách hranice. Kurzy slovenského jazyka sa konali v meste Cieszyn a Bielsko-Biała a v Žiline a Čadci sa konali kurzy poľského jazyka.

Okrem jazykových kurzov mali účastníci možnosť zúčastniť sa trojdňových návštev v Poľsku a na Slovensku a stretli sa s predstaviteľmi rôznych organizácií a inštitúcií na oboch stranách hranice. Navštívili aj najvýznamnejšie pamiatky Žilinského kraja a Sliezskeho  vojvodstva z podpornej oblasti programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Realizácia projektu „Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky” č. INT/EB/BES/3/I/B/0023 bola možná vďaka spolufinancovaniu z EUrópskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko -Slovenská republika 2014 – 2020. Fond mikroprojektov.