Archív

Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma - kniha vytlačená v rámci projektu

V rámci projektu bola realizovaná dotlač publikácie: Polsko-Słowacki Uniwersytet Wodny. Ludzie, woda, klimat, krajobraz, przyszłość/ Poľsko-slovenská vodná univerzita. Ľudia, voda, podnebie, krajina, budúcnosť", č. INT/EB/BES/3/V/B/0182. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu.

 

Publikácia vznikla v partnerskej spolupráci medzi MVO Ľudia a voda, Združením miest a obcí Slovenska, Obecně prospěšné společnosti ENKI a Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Jej vznik by bol oveľa obtiažnejší bez podpory od kolegov a priateľov MVO Ľudia a voda.
Bezplatný exemplár

 

ISBN: 978-83-951644-5-3

Ilustrácia na titulnej stránke publikácie a aj na podstránke: Ing. Stanislav Staško

Autorský kolektív: Ing. Michal Kravčík, CSc., RNDr. Jan Pokorný, CSc., Ing. Juraj Kohutiar, Ing. Martin Kováč, RNDr. Eugen Tóth

 

 

 

 

 

 

Ilustrácia na titulnej stránke publikácie: Ing. Stanislav Staško