Archív

Vyšehradská kooperácia v oblasti práce so seniormi

Dňa 17/07/2019 sa v Cieszyne uskutočnilo prvé organizačné stretnutie týkajúce sa projektu vyšehradskej spolupráce pre prácu so seniormi.

Projekt je založený na externej podpore inštitúcií poskytujúcich starostlivosť o seniorov - Domovy pre dôchodcov a sociálne domy z pohraničných oblastí Poľska, Českej republiky a Slovenska. V rámci projektu je naplánovaná organizácia medzinárodnej konferencie o práci so seniormi; Arteterapické workshopy pre seniorov a ich opatrovateľov; školenia o spôsoboch práce so seniormi, ktorí zápasia s demenciou a inými chorobami; príprava špecializovaných hudobno-terapeutických nástrojov určených pre seniorov, ktoré budú využívané počas workshopov a následne odovzdané domovom dôchodcov a sociálnych služieb. Nástroje budú prispôsobené príjemcom z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt predpokladá podporu starších a ich opatrovateľov, medzinárodnú integráciu a posilňovanie medzigeneračného dialógu. Hlavným cieľom projektu je zabrániť vylúčeniu starších ľudí vytvorením inštitucionálnej spolupráce a poskytovaním podpory organizáciám vykonávajúcim funkcie starostlivosti, čím sa podporí princíp spolupráce a pomoci seniorom.

Partnerskými organizáciami v projekte sú: Centrum sociálnych služieb Zákamenné,  Centrum sociálnych služieb Horelica,  Bytový dom Pogodna Jesień,  Bytový dom Betania,  Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace,  Nadácie 9sił,  Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde,  Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově Domov pro seniory sv Alžběty, Nadácie Cambio, Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace pro seniory Vrbno, příspěvková organizace.

Informácie o projekte budú priebežne zverejňované na webovej stránke vedúceho projektu: Eurpe Grouping Territorial Cooperation TRITIA z o.o. (www.egtctritia.eu).

Projekt je spolufinancovaný Medzinárodným Vyšehradským Fondom