Archív

XXII Spotkania Biznesu Ostrawa, 29 czerwca 2016r.

To prestiżowe spotkanie gospodarcze przedsiębiorców z Polski, Czech i Słowacji jest corocznie organizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, Krajem Morawskośląskim, Województwami: Opolskim, Śląskim, Żylińskim oraz Urzędem Miasta Ostrawy.

Na Spotkanie Biznesu zapraszani są przedstawiciele polskich, czeskich oraz słowackich firm, posłowie, senatorzy, dyplomaci, przedstawiciele ministerstw i samorządów. W XXI. edycji wydarzenia udział wzięło 248 osób, które reprezentowały 103 firm oraz 51 instytucji, izb oraz stowarzyszeń.


Spotkanie Biznesu co roku patronatem obejmują: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Ambasada Republiki Czeskiej we Warszawie, Ambasada Republiki Słowackiej w Pradze, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej oraz uczestniczące urzędy wojewódzkie.


W programie tegorocznej edycji przewidziane są dyskusje panelowe, konferencja gospdarcza oraz piknik gospodarczy w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie.


XXII Spotkanie Biznesu będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa firmy przedsiębiorcom z Czech oraz Słowacji. Rozmowy jak i spotkania przedsiębiorców sprzyjają bowiem wzajemnej współpracy firm i nawiązaniu nowych kontaktów handlowych.


Do pobrania:

docKarta zgłoszenia na XXII Spotkanie Bizesu.doc

docProgram XXII Spotkania Biznesu.doc

pdfFotogaleria.pdf