Archív

Zasadala Dozorná rada EZÚS TRITIA

Ostatné zasadnutie Dozornej rady Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA s r.o. sa na pozvanie jej člena a riaditeľa Úradu ŽSK Pavla Holeštiaka konalo dňa 3. septembra 2013 v Žiline. Členmi tohto unikátneho zoskupenia regiónov v Strednej Európe sú okrem Žilinského samosprávneho kraja aj Moravskosliezsky kraj (CZ), Sliezske vojvodstvo (PL) a Opolské vojvodstvo (PL).

Zasadnutie rady viedol jej predseda, zástupca maršálka Opolského vojvodstva (PL) Tomasz Kostuś. Radu súčasný riaditeľ TRITIE Branislav Zacharides oboznámil s priebehom troch projektov tohto zoskupenia. Projekty sa venujú sieťovaniu subjektov podporujúcich začínajúcich podnikateľov na území TRITIE, spoločnej propagácii technických pamiatok využiteľných pre podporu rozvoja cestovného ruchu, a tiež výmene skúseností a šíreniu dobrej praxe pri podpore miestnych producentov. Rada sa tiež zaoberala plánovanými aktivitami EZÚSu TRITIA v nastávajúcom programovacom období 2014 – 2020, kedy by opraty vedenia tohto zoskupenia mala prevziať nominantka ŽSK Marta Sláviková. Nebude medzi nimi chýbať ani riešenie problematiky prepojenia riek Odra a Dunaj, pričom osobitné rokovanie k tejto téme sa ešte v tomto roku uskutoční v Opoli.