Archív

Zasadali orgány EZÚS TRITIA

V ďnoch 2.4.2014 a 17.4.2014 sa na Zamku Cieszyn, uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia EZÚS TRITIA. Členov zoskupenia na zasadnutí Valného zhromaždenia zastupovali Andrzej Buła, maršálek Opolského vojvodstva, Dawid Pasek, vedúci oddelenia Úradu maršálka Sliezskeho vojvodstva, Jozef Štrba, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a Martin Sikora zástupca hejtmana moravskosliezskeho kraja. Valné zhromoždenie prerokovalo a schválilo výročnú správu a účtovnú závierku EZÚS TRITIA za r. 2013, ako aj rozpočet a plán činnosti na r. 2014. Valné zhromaždenie tiež schválilo čiastočné zmeny v Dozornej rade EZÚS TRITIA, pričom jej nové zloženie je nasledujúce:

Tomasz Kostusz – za Opolské vojvodstvo – predseda; Dawid Pasek – za Sliezske vojvodstvo - podpredseda; Martin Sikora – za Moravskosliezsky kraj – tajomník; Pavol Holeštiak – člen.

Zasadnutie Dozornej rady EZÚS TRITIA sa uskutočnilo bezprostredne po ukončení zasadnutia Valného zhromaždenia.

 

Moravskoslezský kraj Opolské vojvodstvo Sliezske vojvodstvo Žilinský samosprávny kraj