Archív

Zasadanie organizačného výboru komisie XXIII. Stretnutia podnikateľov 2017

V priestoroch Generálneho konzulátu Poľskej republiky v Ostrave sa dňa 21.2.2017 konalo zasadnutie organizačného výboru komisie XXIII. Stretnutia podnikateľov 2017. Jedným z organizátorov je okrem Česko-poľskej obchodnej komory, ostatných hospodárskych komôr a krajov aj EZÚS TRITIA.

Organizačný výbor ustálil termín konania tohto tradičného podujatia pre poľských, českých a slovenských podnikateľov a zástupcov štátnej správy a samosprávy na 22.6.2017 v Ostrava.

Podujatie bude mať tradičný formát s tematickými panelmi, konferenciou a stretnutiam v záhradách Generálneho konzulátu PR.

Výber tém hlavných panelov sprevádzala plodná diskusia, ktorá vyústila k návrhu niekoľkých okruhov, ako infraštruktúra prihraničia, stavebníctvo, ochrana životného prostredia, najmä ovzdušia prípadne možnosti a spôsoby cezhraničného podnikania, ktoré budú odprezentované v rámci panelov stretnutia.

Pre získanie finančných prostriedkov na toto obľúbené podujatie vypracovalo EZÚS TRITIA spolu s partnermi žiadosť o podporu z Medzinárodného Višegradskeho fondu.