Archív

Zasadnutia Dozornej rady a Valného zhromaždenia Zoskupenia.

 

 

 

Dňa 16. mája 2019 sa v sídle EZÚS na Zámku v Cieszyne konali zasadnutia Dozornej rady a Valného zhromaždenia Zoskupenia. Zasadaní sa zúčastnila Erika Jurinová - predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Jan Krkoška, podpredseda Moravskosliezskeho kraja, Barbara Szafir - zástupkyňa riaditeľa odboru regionálneho rozvoja Sliezskeho vojvodstva, Aleksandra Monsiol-Szatkowska - riaditeľka odboru hospodárstva a medzinárodnej spolupráce  Sliezskeho vojvodstva a Ján Pavlík riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a Marta Sláviková - riaditeľka EZÚS TRITIA. Išlo o prvé stretnutia orgánov zoskupenia v roku 2019.

Hlavnou témou oboch stretnutí bolo zhrnutie aktivít a rozpočtu EZÚS TRITIA za rok 2018. Marta Sláviková, riaditeľka Zoskupenia, predložila výročnú správu o činnosti EZÚS TRITIA a výročnú finančnú správu za rok 2018. Členovia Valného zhromaždenia udelili riaditeľke absolutórium za predchádzajúci rok (povinný úkon v rámci poľskej legislatívy na ukončenie hospodárskeho roka).

Druhá časť zasadania bola posvätená plánu prace a rozpočtu EZÚS TRITIA na rok 2019 a nasledujúce roky, smerovanie Zoskupenia a aktualizácia jeho stratégie.

Počas zasadania Valného zhromaždenia boli účastníkom prezentované výsledky a budúce aktivity projektu AIR TRITIA (program Interreg Central Europe), ktorý je jedným z kľúčových projektov prihraničného regiónu, ktorý realizuje EZÚS TRITIA. Prezentoval Doc. Lubor Hruška, Ph.D., riaditeľ Centra pre vedu a výskum ACCENDO v Ostrave, jedného z partnerov projektu.