Archív

Záverečná konferencia projektu „3D HERITAGE“

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným spolu so Žilinskou univerzitou v Žiline organizovalo záverečnú konferenciu projektu:

Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL”.

Projekt, ktorý bol podporený z programu Interreg V-A PL-SK 2014 – 2020 mal za cieľ  3D digitalizáciu a vytvorenie ďalších zaujímavých IT produktov pre technické zachovanie a propagáciu vybraných historických objektov slovensko-poľského pohraničia

Počas konferencie boli prezentované historické objekty z Poľska a Slovenska

zaradené do projektu. Tu vystúpili zástupcovia múzeí: Zamek Cieszyn, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej – Zamek książąt Sułkowskich, Považské múzeum v Žiline, Kysucké múzeum v Čadci, Oravské múzeum a  Oravská galéria v Dolnom Kubíne

Druhou časťou konferencie bolo predstavenie vytvorených IT produktov projektu. Túto časť mali na starosti zástupcovia partnera projektu Žilinskej univerzity v Žiline. Predstavili napríklad: 3D modeli budov – v projekcii aj vytlačené na 3D tlačiarňach, technické a situačné 2D rezy objektov, filmy, air view prehliadky z dronov, virtuálne prehliadky interiérov a exteriérov múzeí. Účastníci konferencii si priamo na miest mohli pozrieť produkt  rozšírenú virtuálnu realitu týkajúcu sa historických objektoch v ich správe.