Archív

"Zemepanské mestá - cesta dejinami"

Kysucké múzeum v Čadci a Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA sa stali úspešnými žiadateľom v Medzinárodnom vyšehradskom fonde s projektom "Zemepanské mestá - cesta dejinami" , ktorého zámerom je poukázať na vývoj, ktorým prechádzali zemepanské (poddanské ) mestá v Uhorsku, Poľsku a Česku.  Na seminári v kaštieli Radoľa, ktorý sa uskutoční v marci 2021, sa s príspevkami k danej téme stretnú odborníci z partnerských inštitúcií a uskutočnia sa aj tvorivé remeselnícke dielne určené žiakom a študentom slovenských i zahraničných škôl. Cieľom projektu je cezhraničná integrácia a spolupráca v oblasti historického výskumu a kultúrneho dedičstva, nadviazanie kontaktov a zblíženie partnerských inštitúcii za účelom dlhodobej spolupráce, vzájomná výmena a zdieľanie historických vedomostí a znalostí, sprístupňovanie poznatkov z historického výskumu a ich prezentácia prostredníctvom seminárov, výstav, publikácii a podujatí pre širokú verejnosť, prezentácia kultúrneho dedičstva a historických tradícií jednotlivých regiónov.

 

Partnermi projektu sú:

Kysuce Museum in Čadca, SK

EZÚS TRITIA

Muzeum Těšínska, Český Téšín, CZ

Magyar Nemzeti Levéltár, Budapešť, HU

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, PL

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, SK

Považské múzeum v Žiline, Sk

Muzeum Novojičínska, Nový Jičín, CZ

Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn, PL