Vitajte na webovej stránke EZÚS TRITIA

EZÚS TRITIA je prvým zoskupením svojho druhu na území Poľska, Slovenska a Českej republiky s členmi zastupujúcimi regionálnu samosprávu. Územie, na ktorom EZÚS TRITIA pôsobí zahŕňa podľa členov za Českú republiku Moravskosliezsky kraj, za Poľsko Sliezske vojvodstvo a za Slovenskú republiku Žilinský samosprávny kraj.


Marta SlávikováEZÚS TRITIA predstavuje združenie, ktoré využíva spoločný potenciál na dosiahnutie spoločných cieľov.

Marta Sláviková
Riaditeľka


Nejnovější projekty

Projekty dokončené

Novinky

Podepsalo se memorandum o spolupráci v rámci evropské uhlené platformy

V Ostrave sa konalo XXIV. Stretnutie podnikateľov Českej, Poľskej a Slovenské republiky za účasti zástupcov ministerstiev, veľvyslanectiev, predstaviteľov regiónov a firiem z rôznych odborov. Pracovná časť bola tentoraz zameraná na rozvoj priemyslu s ohľadom na útlm ťažby a využívania uhlia a problémy trhu práce v Českej a Poľskej republike. Cieľom tradičného stretnutia, ktorého sa zúčastnilo cca 150 osôb, je podpora exportu českých firiem a rozvoj vzájomnej spolupráce firiem, regiónov i štátov.

Otváracie stretnutie projekt: "Seniori bez hraníc. Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov "

Dňa 30. mája 2018 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA na Zámku v Cieszyne uskutočnilo prvé organizačné stretnutie s názvom "Seniori bez hraníc". Vyšehradská spolupráca pre integráciu seniorov. "

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) sa zišli v Aténach a diskutovali o budúcnosti Európy

EZÚS ako prvá štruktúra definovaná právom Európskej únie hrá kľúčovú úlohu v posilňovaní cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráca v rámci Európskej únie a mimo nej. Často slúžia ako laboratóriá Európskej únie, testujú nové a inovatívne cesty spolupráce cez hranice a pracujú na praktických projektoch zameraných na zlepšenie života občanov Európskej únie. EZÚSy, ktoré spoločne tvoria platformu EZÚS pri Komisie regiónov EÚ, sa zišli 4. mája v Aténach, aby prerokovali svoje pohľady na spoločnú budúcnosť Európy.

Príprava nového EGTC nariadenia

Protokol z TIA workšopu pre nové EGTC nariadeie z 13.marca 2018 v Bruseli, na ktorom sa participuje riaditeľka EZÚS TRITIA Marta Sláviková

Monitorovacia správa EZÚS 2017

Monitorovacia správa EZÚS 2017 ukazuje vývoj EZÚSov, vytvorenie nových a implementáciu Nariadenia o EZÚSoch.

Archív článkov