Kontakt

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

 

Jiří Vzientek - riaditel EZÚS TRITIA

director@egtctritia.eu

 

Projektový tím

Anna Palka - apalka.tritia@gmail.com

Barbara Wrona - bwrona.tritia@gmail.com


Adresa

Zamkowa 3A
Cieszyn
43 – 400 CIESZYN
POLAND

Mobil: +421 911 540 149
Telefón: +48 883 339 995
E-mail: egtctritia@egtctritia.eu