Opolské vojvodstvo

Rozloha: 9 412,5 km2
Počet obyvateľov: 1 044 346
Regionálne sídlo: Opole

Moravskoslezský kraj

Rozloha: 5 426,8 km2
Počet obyvateľov: 1 260 503
Regionálne sídlo: Ostrava

Sliezske vojvodstvo

Rozloha: 12 333,1 km2
Počet obyvateľov: 4 620,624
Regionálne sídlo: Katowice

Žilinský samosprávny kraj

Rozloha: 6 808,7 km2
Počet obyvateľov: 690 121
Sídlo kraja: Žilina