Opolské vojvodstvo

  • Rozloha: 9 412,5 km2
  • Počet obyvateľov: 1 044 346
  • Hustota zaľudnenia: 110 obyvateľov na km2
  • Regionálne sídlo: Opole

Z hľadiska rozlohy a počtu obyvateľov je Opolské vojvodstvo najmenším poľským regiónom. 15% jeho obyvateľov tvoria etnickí Nemci. Jeho väčšia časť sa nachádza v Sliezskej nížine v juhozápadnom Poľsku. Hraničí s Dolnosliezskym vojvodstvom na západe, Velkopoľskom a Łódźským vojvodstvom na severe, Sliezskym vojvodstvom na východe a Českou republikou na juhu.

Najvýznamnejšími priemyselnými odvetviami Opolského vojvodstva sú výroba cementu a vápna, nábytkársky, potravinársky,  automobilový a chemický priemysel. Nemožno opomenúť výrobu palív a energie, výrobu elektrických strojov a spracovanie kovov a výrobu umelých hnojív. Poľnohospodárstvu sa darí vďaka úrodnej pôde a priaznivej klíme.

Tento prevažne nížinný región má svoje hornatejšie územia na východe. Turawskie, Nyskie a Otmuchowskie jazero sú tri najväčšie jazerá v tomto vojvodstve. Ponúkajú veľa možností na rekreáciu a turizmus. Hrad v Brzegu, Františkánsky kláštor na vrchole hory Sv. Anny a historické centrum mesta Opole sú len niektorými z mnohých miest, ktoré sa oplatí navštíviť.

Turistické atraktivity v Opolskom vojvodstve

Investičné príležitosti v Opolskom vojvodstve

Nové formy spolupráce – šanca pre integrovaný rozvoj pohraničia

Vlajkové projekty pre integrovaný rozvoj na prahu 20. výročia spolupráce na česko – poľskom pohraničí

Zasadali orgány EZÚS TRITIA