Sliezske vojvodstvo

  • Rozloha: 12 333,1 km2
  • Počet obyvateľov: 4 620,624
  • Hustota zaľudnenia: 370 obyvateľov na km2
  • Regionálne sídlo: Katowice

Sliezske vojvodstvo sa nachádza v južnom Poľsku, majúc svoje centrum v historickom regióne Horné Sliezsko a zasahujúc na východe sčasti do Malopoľska. Hraničí s Českou republikou a Slovenskom na juhu. Hraničí tiež s ďalšími štyrmi poľskými vojvodstvami (Opole, Łódź, Świętokrzyskie a Malopoľsko). Má zďaleka najvyššiu hustotu zaľudnenia zo všetkých štyroch regiónov TRITIA.

Sliezske vojvodstvo je priemyselným regiónom, ktorého ekonomika je tradične založená na bohatých zdrojoch uhlia a minerálov. Ťažba uhlia, spracovanie kovov (železo, olovo a zinok), výroba energie, strojárstvo, automobilový priemysel, chemický priemysel, výroba stavebných materiálov a textilný priemysel sú ďalšie dôležité priemyselné odvetvia v Sliezskom vojvodstve.

Prírodné krásy regiónu sa sústreďujú v horách, Sliezska vysočina v strede a na severozápade a Krakowsko-Częstochowska vysočina na severovýchode. Južnú hranicu tvoria Beskydy (Beskid Śląski a Beskid Żywiecki).

Región má množstvo technických pamiatok vrátane úzkokoľajných a štandardných železníc, baní na uhlie a striebro. Príležitosti pre lyžiarske vyžitie sa sústreďujú najmä v Beskydách so 150 vlekmi a lanovkami. 12 miest Sliezskeho vojvodstva patrí medzi 40 poľských miest s najvyšším počtom obyvateľov.

Turistické atraktivity Sliezskeho vojvodstva

Investičné príležitosti v Sliezskom vojvodstve

„Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj a Žilinský samosprávny kraj pod záštitou ESÚS TRITIA Vás zvou na konferenci „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Stretnutia v rámci projektu Trvalo udržateľné podnikanie

Miestne produkty patria na trh

Odkazom úvodnej konferencie projektu YOU ARE WHAT YOU EAT je potreba ďalej vytvárať predpoklady pre uľahčenie prístupu na trh pre miestnych výrobcov.

Zasadali orgány EZÚS TRITIA

Za rozvoj cykloturistiky v poľsko – slovenskom pohraničí

Diaľková cyklotrasa z poľského mesta Bielsko - Biała do slovenského mesta Martin nestráca svoju atraktívnosť.