žilinský samosprávny kraj - erb

Žilinský samosprávny kraj

  • Rozloha: 6 808,7 km2
  • Počet obyvateľov: 690 121
  • Hustota osídlenia: 101,4 obyvateľov na km2
  • Sídlo kraja: Žilina

Žilinský samosprávny kraj sa rozkladá v severozápadnej časti Slovenska a je tretím najväčším krajom Slovenskej republiky. Hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom. Má spoločné hranice s tromi ďalšími krajmi Slovenska - Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským. Zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina).

Rozhodujúcimi sektormi hospodárstva Žilinského kraja sú priemysel a stavebníctvo. Priemyselný charakter kraja ovplyvňuje prítomnosť priemyselných zón Českej a Poľskej republiky a taktiež nedostatok úrodnej pôdy. Vývoj štruktúry hospodárstva Žilinského kraja je v posledných rokoch charakterizovaný postupným posilňovaním odvetvia služieb. K 31. 12. 2011 je v Žilinskom kraji evidovaných 14 057 podnikov.

Medzi silné stránky Žilinského kraja patrí jeho príroda. 55,8% kraja pokrývajú územia s rôznym stupňom ochrany vrátane štyroch národných parkov - Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra a Národný park Veľká Fatra.

 

Turistické atraktivity Žilinského kraja

Investičné príležitosti v Žilinskom kraji

Konferencia o miestnych produktoch v Žiline

pozvánka na konferenciu

Miestne produkty patria na trh

Odkazom úvodnej konferencie projektu YOU ARE WHAT YOU EAT je potreba ďalej vytvárať predpoklady pre uľahčenie prístupu na trh pre miestnych výrobcov.

Zasadali orgány EZÚS TRITIA

Za rozvoj cykloturistiky v poľsko – slovenskom pohraničí

Diaľková cyklotrasa z poľského mesta Bielsko - Biała do slovenského mesta Martin nestráca svoju atraktívnosť.