Názov: Maša aktivita na +! Propagácia EU fondov pre oblasť práce s ľuďmi ohrozenými
sociálnym vylúčením.
Realizácia projektu: 01.06. 2019 - 31.10.2019.
Miesto: Sliezske múzeum v Katoviciach
Spolufinancovanie: Ministerstvo investícií a rozvoja v Poľsku, program: Spoločne o európskych
fondoch
Suma spolufinancovania: 16 060,- PLN brutto.
Opis projektu: V rámci projektu plánujeme realizovať podujatie, ktoré bude rozdelené do dvoch
blokov: (1) informačný a propagačný seminár + (2) vzdelávacie workshopy na výmenu dobrých
postupov v kombinácii s odborným poradenstvom. Cieľom podujatia je holistický prístup k
problematike osôb so zdravotným postihnutím a možnosť ich podpory v rámci národných a
regionálnych fondov Európskej únie.. Stojí za to zdôrazniť, že osoby prítomné na seminári a ľudia
moderujúci workšopy budú osoby so zdravotným postihnutím, ktorí sú profesionálne aktívni a
pôsobia v oblasti sociálnej práce mimovládnych organizácií. Plánujeme pozvať zástupcov
organizácií, ktoré úspešne realizovali takéto projekty a môžu sa podeliť o svoje skúsenosti v rámci
výmeny osvedčených postupov a plánovať pokračovanie v aktivitách. Rozhodli sme sa, že táto
akcia sa bude riadiť myšlienkou z pohraničia: podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím a
podpory sociálnych inovácií. Seminár, ktorý bude informovať a propagovať fondy, ako aj
workshopy na oboznámenie ľudí z rôznych prostredí, bude organizovaný s cieľom podporiť širokú
škálu fondov KPO, RPO a iné pre implementáciu nových riešení na zlepšenie dostupnosti
produktov a služieb, napr. pre osoby so zdravotným postihnutím alebo starší ľudia s obmedzenou
pohyblivosťou alebo vnímaním.

 

Názov: Naša aktivita na +! Propagácia EU fondov pre oblasť práce s ľuďmi ohrozenými

sociálnym vylúčením.

Realizácia projektu: 01.06. 2019 - 31.10.2019

Miesto: Sliezske múzeum v Katoviciach

Spolufinancovanie: Ministerstvo investícií a rozvoja v Poľsku, program: Spoločne o európskych fondoch

Suma spolufinancovania: 16 060,- PLN brutto.

 

Opis projektu: V rámci projektu plánujeme realizovať podujatie, ktoré bude rozdelené do dvoch blokov: (1) informačný a propagačný seminár + (2) vzdelávacie workshopy na výmenu dobrých postupov v kombinácii s odborným poradenstvom. Cieľom podujatia je holistický prístup k problematike osôb so zdravotným postihnutím a možnosť ich podpory v rámci národných a regionálnych fondov Európskej únie.. Stojí za to zdôrazniť, že osoby prítomné na seminári a ľudia moderujúci workšopy budú osoby so zdravotným postihnutím, ktorí sú profesionálne aktívni a pôsobia v oblasti sociálnej práce mimovládnych organizácií. Plánujeme pozvať zástupcov organizácií, ktoré úspešne realizovali takéto projekty a môžu sa podeliť o svoje skúsenosti v rámci výmeny osvedčených postupov a plánovať pokračovanie v aktivitách. Rozhodli sme sa, že táto akcia sa bude riadiť myšlienkou z pohraničia: podpory pre ľudí so zdravotným postihnutím a podpory sociálnych inovácií. Seminár, ktorý bude informovať a propagovať fondy, ako aj workshopy na oboznámenie ľudí z rôznych prostredí, bude organizovaný s cieľom podporiť širokú škálu fondov KPO, RPO a iné pre implementáciu nových riešení na zlepšenie dostupnosti produktov a služieb, napr. pre osoby so zdravotným postihnutím alebo starší ľudia s obmedzenou pohyblivosťou alebo vnímaním.

Logo UE i Ministerstwa

 

Podujatie je spolufinancované z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Technická pomoc 2014-2020