Si tým, čo ješ

Zdroj financovania: Medzinárodný Višegrádsky Fond

Finančný príspevok: 12 000 EUR

Partner projektu: lster-Granum European Grouping of Territorial Cooperation Ltd.

Zhrnutie projektu: Projekt je zameraný na podporu predaja miestnych produktov v domácich regiónoch partnerov vrátane poskytnutia potrebných informácií a poznatkov pre výrobcov za účelom zvýšenia ich predaja. Za týmto účelom každý z partnerov zorganizuje 1 – 1 odborné podujatie, ktoré bude pozostávať z konferencie s prednáškami o právnom pozadí predaja miestnych produktov na každej strane hranice a o možnostiach predaja miestnych výrobkov, spôsoby marketingu, metódy a workshopy a hľadanie dobrej praxe. Na uvedenú tému bude tiež vydaná spoločná publikácia.

Konferencia o miestnych produktoch v Žiline

pozvánka na konferenciu

Miestne produkty patria na trh

Odkazom úvodnej konferencie projektu YOU ARE WHAT YOU EAT je potreba ďalej vytvárať predpoklady pre uľahčenie prístupu na trh pre miestnych výrobcov.