TRANS TRITIA

Program: CENTRAL EUROPE 2020

Harmonogram: 7/2018 – 6/2020

Rozpočet: 1  392 670,- €

Fond: 85%

Popis:

Analýza a stratégia rozvoju infraštruktúry transportu na spoločnom území. Vytvorenie aplikácie pre možnosti nákladnej prepravy vo všetkých formách (voda, cesty, železnica, letecká doprava). Vytvorenie enviromentally friendlly modelu systému transportu pre ďalšie využitie pri veľkých infraštruktúrnych projektoch na celom území EZÚS TRITIA.

 

Vedúci partner

1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., PL

 

Partneri:

2. Združenia pre rozvoj moravskosliezskeho kraja, CZ

3. Transport Research Institute, JSC, SK

4. Transport designing,ltd, CZ

5. Žilinská univerzita v Žiline, SK

 

Associated partners:

6. Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA sro, PL

7. Moravskoslezský kraj, CZ

8. Žilinský samosprávny kraj, SK

9. Silesian Voivodeship, PL

10. Slezské vojvodství, PL

11. Slovenská obchodná a priemyselná komora, SK

12. Opolskie Centre for Economy Development PL

13. NOSRETI Group CZ

14. ESA, Ltd., Ltd. Polish departament PL AP

15. Advanced World Transport CZ