Udržateľné podnikanie

Zdroj financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja / Operačný program cezhraničnej spolupráce Česká republika – Poľská republika 2007 - 2013

Finančný príspevok: 80 119 EUR

Parter projektu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Zhrnutie projektu: Zámerom projektu je vytvoriť cezhraničnú sieť organizácií podporujúcich začínajúcich podnikateľov z oboch strán česko – poľskej hranice v rámci územia Moravskosliezskeho kraja a Sliezskeho vojvodstva a umožniť im formou tematicky zameraných webinárov získať detailné informácie o najnovších nástrojoch podpory pre začínajúcich podnikateľov využívaných v USA. V rámci projektu dôjde k vypracovaniu mapovacej štúdie, ktorá bude syntézou výstupov z prípadových štúdií realizovaných u začínajúcich podnikateľov. Na záver projektu za zrealizuje séria aktivít v rámci tzv. OPEN DAYS CEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA zameraných na disemináciu výstupov a propagáciu podnikania v prihraničnom území.

Design in public space. Accessibility in historical cities

What is accessibility? Accessibility is hospitality. When we invite guests to our houses, we make sure they feel well there: we provide them with a place to sit comfortably, something nice to eat, and some entertainment. Isn’t that exactly what city authorities should do?

„Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Zmocněnec vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj a Žilinský samosprávny kraj pod záštitou ESÚS TRITIA Vás zvou na konferenci „Uplatnitelnost a podpora technického vzdělávání inovativními metodami“

Mezinárodní výstava technických novinek, patentů a vynalezů INVENT ARÉNA 2016

V srdci Moravskoslezských Beskyd, v průmyslovém městě Třinci, v jedné z nejmodernějších arén v Evropě proběhne v polovině června 2016 první ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA.

Brokerage Event 2016 - Regenerativní medicína a Bioinformatika

Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, Fakultní nemocnice Ostrava a společnost ING Corporation Vás zvou na odbornou konferenci Brokerage Event 2016 na téma "Regenerativní medicína a Bioinformatika

LADY BUSINESS Moravskoslezského kraje

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. pod patronací Moravskoslezského kraje pořádá první ročník soutěže LADY BUSINESS Moravskoslezského kraje 2015.

EGTC v programoch Európskej teritoriálnej spolupráce (ETC)

12. a 13. novembra 2015 sa v Bruseli uskutočnila veľmi zaujímavá konferencia o budúcnosti cezhraničnej spolupráce. Bola organizovaná EGTC Platformou pri Komisií regioónov EÚ v partnerstve s Associáciou Európskych prihraničných egiónov, Európskou komisiou a Kongresom miestnych a regionálnych autorít prei Európskej komisii.

„Mladé firmy na poľsko-českom pohraničí. Ako zlepšiť predajnosť, pozitívne efekty dobrého marketingu”(workshop č. 3. a 4.)

Workshop „Nové firmy na poľsko –českom pohraničí” (workshop č. 1. a 2.)

28. mája 2015 sa v sídle Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TRITIA konali workshopy na tému „Nové firmy na poľsko-českom pohraničí. Ako plánoať rozvoj firmy? Od nápadu k zrelému biznisu.”

Stretnutia v rámci projektu Trvalo udržateľné podnikanie