Zelený dopravný servis

Projekt „Green transport service“ – Zelený dopravný servis – chce zmapovať ekologické – alternatívne formy dopravy, ako sú cyklodoprava, vodná doprava, pešie trasy a ostatné formy zelenej dopravy (korčule, paraglaiding, scooters) v prihraničnom regióne troch štátov SK – PL – CZ, ktoré sa rozprestiera v regiónoch Moravsko-sliezskeho kraja, Opolského a Sliezskeho vojvodstva a Žilinského samosprávneho kraja. Potom táto mapa a samotné alternatívne formy dopravy budú predstavené v základných školách.

Environmentálna ochrana je veľkou témou pre tieto regióny a pre celú Európu. Chceme napomôcť zníženiu uhlíka v ovzduší v našom prihraničnom regióne. Projekt bude informovať o alternatívnych  formách dopravy, ktoré neprodukujú uhlík, propagovať zdravý životný štýl pre školskú mládež a ostatných obyvateľov. Výstupom bude spoločný workshop, konferencia, špeciálna mapa, facebook diskusné fórum  o zelenom transporte.

Projekt je podporený Medzinárodným Vyšehradským fondom, Malé granty.

 

Diskusná skupina