AIR TRITIA

Program: Central Europe

Priority programu: 3. Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě

Vedoucí projektu: - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partneři projektu:

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.
 3. Główny Instytut Górnictwa
 4. Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s r.o.
 5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
 6. Žilinská univerzita v Žiline
 7. Město Rybnik
 8. Statutární město Opava
 9. Město Žilina
 10. Město Opole
 11. Statutární město Ostrava
 12. Moravskoslezský kraj
 13. Žilinský samosprávný kraj
 14. Opolské vojvodství
 15. Slezské vojvodství

Hlavním cílem projektu je vytvořit efektivní mezinárodní systému řízení kvality ovzduší prostřednictvím vývoje společných databází, nástroje pro správu a strategií a kvalitu předpovídající vzduchu. Běžným regionální přístup k této problematice je hlavní změnou, kterou tento projekt prostřednictvím „politiky založené na důkazech“ a „výzkumu založené na výsledcích.“

Mezi hlavní produkty projektu bude: jednotná prostorová databáze shromažďuje informace, které potřebujete na mezinárodní úrovni, nástroje pro efektivní řízení kvality ovzduší (Systém managementu jakosti a Air Warning System polutanty) a návrh strategie na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí z různých zdrojů FUA a území Triti z této oblasti.

Webová stránka

iconNewsletter AIR TRITIA

Projekt je spolufinancován v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.