Dostupnost na plus, 60+! Kulturní a přírodní dědictví pro seniory

Číslo projektu: INT/EB/BES/1/IV/A/0140

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Program: Interreg V-A Polska -Słowacja 2014 – 2020.

Lider: EUWT TRITIA

Uskutečnění: 06-2019 - 05-2020

Cílem projektu je připravit pracovníky kulturního / národního a přírodního dědictví pro realizaci specializovaných nástrojů pro práci se seniory a zdravotně postiženými osobami, které přispějí k ochraně, rozvoji a podpoře kulturních a přírodních hodnot v přeshraniční oblasti. Nepřímým cílem projektu je poskytnout kulturní a turistická místa lidem ve věku 60 let a více, a to i těm, kteří se potýkají se zdravotními poruchami.

Metodou k dosažení tohoto cíle bude: a) odborná příprava, workshopy na audit prostoru v kombinaci se seminářem - příprava pracovníků v oblasti kultury / cestovního ruchu, průvodci, na vytvoření kulturní nabídky přizpůsobené příjemcům ve věku 60 let a více; b) workshopy pro seniory integrující seniory z PL a SK, propagující zdroje národního dědictví přeshraniční oblasti a jejich vědomé využívání, budování společné identity účastníků; c) publikace podporující dostupnost kulturních míst pro osoby se zdravotním postižením a kulturu jako nástroj pro práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Tyto aktivity umožní přenos dobrých národních a mezinárodních postupů na polsko-slovenské příhraniční, společný rozvoj a implementaci standardů a směrnic, které zvyšují přístup ke kulturním produktům a podpoře kultury jako nástroje pro práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.