Název projektu: Mezinárodní přehlídka diplomových projektů. Spolupráce mladých designérů z Visegrádských zemí.

Nr projektu: 21830152

Finansowanie: MIędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Obszar tematyczny / cel: edukacja i budowanie potencjału, Posílení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019

Partnerzy: Zamek Cieszyn (lider), EUWT TRITIA, Slovak Design Center (SK), CZECHDESIGN (CZ), Maďarský úřad pro duševní vlastnictví (HU).

 

Graduation Projects Platform - Platforma projektů pro absolventy

Je to mezinárodní platforma pro spolupráci institucí a organizací z Visegrádských zemí, která podporuje a usnadňuje využívání designu. Cílem této platformy je ukázat potenciál polských kreativních průmyslových odvětví a designérů a podpořit její rozvoj prostřednictvím spolupráce s institucemi a designovými vysokými školami z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska. Základem pro vytvoření platformy je každoroční přezkum nejlepších diplomových projektů "Graduation Projects" pořádaných hradem Cieszyn a partnery z Visegrádských zemí. Cílem platformy vytvořené v roce 2017 je prohloubit spolupráci polských designových univerzit, zahájit společné projekty, výměnu znalostí a zkušeností mezi absolventy designových univerzit a prohloubení spolupráce v oblasti designu v zemích bývalého východního bloku.

 

Aktivity projektu:

1. Výstava Graduation Projects" v Cieszyně PL - 03/2019

2. Výstava"Graduation Projects" ve Vídni během vídeňského designového týdne - 09/2019

3. Nábor diplomových projektů z Visegrádských zemí a pořádání zasedání poroty v Cieszyně - 11/2019