Název projektu: Zlepšení mezigeneračního dialogu

Financování: Mezinárodní višegrádský fond

Partneři: lídr HELP NET. Centrum podpory a inkluze (Srbsko)

ESÚS TRITIA (PL)

Organizace 90 decibelů (HU)

Město Valašské Meziříčí (CZ)

 

Projekt "Zlepšení mezigeneračního dialogu" podpořený Mezinárodním visegrádským fondem zahrnuje posílení mezigenerační solidarity zvyšováním povědomí a dobrým porozuměním nejen finančním, ale především vzájemnou spoluprací, empatii a soužití mezi generacemi. Projekt je založen na předpokladu, že by se společnosti neměla bát stárnutí, ale na tento fenomén je to příležitost. Je možné hledat řešení, která by změnila vztah mezi generacemi, v nových formách sdílení znalostí, dovedností, zkušeností a odpovědnosti.

 

Projekt je založen na komplexním přístupu: má mnohostranný společensko-politický charakter - zahrnuje prezentaci příkladů osvědčených postupů v oblasti mezigenerační solidarity a výměnu zkušeností při zlepšování sociální integrace starších lidí v Srbsku, Polsku, Maďarsku a České republice. Má kulturní charakter - zahrnuje 10 divadelních představení a krátký dokument s hlubokými společenskými zprávami. Kombinuje podporu lidských práv a práv občanů organizováním deseti diskusí, které umožňují výměnu názorů a postojů. Projekt má institucionální a systémový charakter, který díky spolupráci s CPE může dosáhnout trvalého vlivu.