Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky

Číslo projektu: INT/EB/BES/3/I/B/0023

Spolufinancovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Program: Interreg V-A Polska -Słowacja 2014 – 2020.

Lider: EUWT TRITIA

 

„Mówimy po słowacku! Hovoríme poľsky" bude slúžiť spoločnému cieľu spoločnej potrebe cieľovej skupune na oboch stranách hranice, t.j.: zlepší komumikáciu a kvalitu spolupráce medzi inštitúciami a organizáciami NGO z Poľska a Slovenska v prihraničnej oblasti cez zvýšenie jazykových znalostí pracovníkovv týchto inštitúcií a zlepšenie vedomostí z oblasti kultúry, tradícií a histórie Poľska a Slovenska. Dlhodobou zmenou bude vyškolenie 60 osôb, ktoré budú vedieť sa dorozumieť  v poľskom/slovenskom jazyku a budú mať znalosti v obalsti kultúry,tradícií a histórii susedného štátu a tiež v terminológií zviazanej s projektami EÚ. Zvýšenie terajšej kvalifikácie cieľovej skupiny projektu rozhodne prinesie kvalitu komunikácie počas realizácie spoločných cezhraničných zámerov a projektov ako aj zlepší intenzitu kontaktov medzi inštitúciami a organizáciami na oboch stranách hranice. Cezhraničná spolupráca môže byť ešte intenzívnejšia, ak predstavitelia verejných inštitúcií a organizácií budú vedieť porozumieť svojim jazykom a poznajú kultúru a tradície susedného štátu.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unii z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.