Senioři bez hraní. Vyšehradská spolupráce pro integraci seniorův

Číslo projektu: 21810162

Zdroj a výše financování: Mezinárodní Vyšehradský Fond, 15,000.00 EUR

Opis projektu: projekt je založen na vnější podpoře institucí pečujících o seniory - domovů pro klidný starobní věk, z příhraničních oblastí Polska, České republiky a Slovenska. Jako součást tohoto programu je naplánováno několik integrujících workshopů umělecké terapie, na kterých se zúčastní starší občané a jejich ošetřovatelé. Další aktivitou naplánovanou v tomto projektu je výcvik v metodách práce se seniory, kteří bojují s demencí. Tyto tréninky jsou zaměřeny na zdravotních pečovatele ale i rodiny, zdravotní sestry, profesionálních terapeutů a manažerů řídících domy klidného stárnutí. Projekt bude nepřímo působit proti sociálnímu vyloučení seniorů a motivem těchto akcí jsou sociální jevy: stárnutí společnosti, očekávaná délka života, ztráta autority starších lidí a rozpad tradičních, mezigeneračních rodin.

Partnery projektu jsou:

  1. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné: zakamenne.dsszsk.sk
  2. Centrum sociálnych služieb Horelica: horelica.dsszsk.sk
  3. Bytový dom Pogodna Jesień: pdps.cieszyn.pl
  4. Bytový dom Betania: www.elzbietanki.cieszyn.pl
  5. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace: www.csstesin.cz
  6. Nadácie 9sił: fundacja9sil.wordpress.com/fundacja
  7. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. Více zde: www.dumsvjosefaropice.cz/domains/dumsvjosefaropice.cz
  8. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově: www.alzbetinky.jablunkov.cz

 

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem.

Kniha písní pro seniory, také pro lidi, kteří se potýkají s demencí. Stáhněte si ZDE