3D digitalizace historických objektů SK-PL

Program: Interreg V-A PL – SK 2014 - 2020

Priorita programů: 1. „Ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví příhraniční oblasti.“

Partneři projektu:

1. Led partner: EGTC TRITIA

2. Žilinská univerzita

WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU

Cieľom projektu je 3D digitaliácia vybraný, historických objektov na poľsko-slovenskom pomedzí. Vyvinuté 3D modely slouží jako metoda archivace historických budov.

V rámci projektu je také výměna know-how týkající se digitalizace historických památek, školení pro pracovníky kulturních institucí na moderní nástroje používané pro ochranu a propagaci kulturního dědictví a vytvoření inovativních produktů cestovního ruchu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje Program Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.