Cestovní ruch pro všechny

Název projektu: "Cestovní ruch pro všechny"

Číslo projektu: 21520427

Standardní grant: 10 000 EUR

Program: Mezinárodní visegrádský fond

"Cestovní ruch pro všechny" je dalším projektem realizovaným EZÚS TRITIA v roce 2016. Cílem projektu je zvýšit povědomí občanů visegrádských zemí o cestovním ruchu otevřeném potřebám všech členů společnosti, včetně osob se zdravotním postižením, seniorů, z různých kultur, matky s dětmi. Univerzální design bude jedním z nástrojů použitých v projektu, přispívá k budování principů rovnosti, plné účasti v společnosti a dostupnosti veřejné sféry a veškerého zboží a služeb pro všechny osoby bez ohledu na jejich postižení, věk, rodičovský stav Nebo řadu dalších podmínek. Platí ve všech sférách života - z fyzického prostředí (např. budovy, parky), produktů, dopravy, technologií a informačních a komunikačních systémů (např. webové stránky) na jiných objektech (např. poštovní nebo turistické služby). Projekt by měl organizovat mezinárodní konferenci za účasti odborníků specializujících se na univerzální design, výstavy, workshopy pro zástupce organizací a institucí zemí V4.

Partneři projektu:

 

Projekt je podporován Mezinárodním visegrádským fondem.