TRANS TRITIA

Program: CENTRAL EUROPE 2020

Harmonogram: 9/2017 – 8/2020

Rozpočet: 1 348 090 - €

Fond: 85%

Popis:

Cílem projektu je zlepšit informovanost, plánování a koordinaci mezi regionálními orgány, správci dopravních sítí a účastníky nákladní dopravy. Projekt se zaměřuje na přeshraniční, nadnárodní i meziregionální spolupráci s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost za účelem dosažení cílů definovaných v strategie Evropa 2020 nebo bílé knize EU o dopravě.

 

Vedúci partner

1. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., PL

 

Partneri:

2. Združenia pre rozvoj moravskosliezskeho kraja, CZ

3. Transport Research Institute, JSC, SK

4. Transport designing,ltd, CZ

5. Žilinská univerzita v Žiline, SK

 

Associated partners:

6. Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA sro, PL

7. Moravskoslezský kraj, CZ

8. Žilinský samosprávny kraj, SK

9. Silesian Voivodeship, PL

10. Slezské vojvodství, PL

11. Slovenská obchodná a priemyselná komora, SK

12. Opolskie Centre for Economy Development PL

13. NOSRETI Group CZ

14. ESA, Ltd., Ltd. Polish departament PL AP

15. Advanced World Transport CZ