V4 pro rozvoj společné sociální Evropy

Číslo projektu: 22110081

Zdroj a výše financování: Mezinárodní Vyšehradský Fond, 32 765,00 EUR

OBDOBÍ PROVÁDĚNÍ: 01/06/2021–30/11/2022

Popis projektu: Projekt byl plánován s myšlenkou na rozvoj společné myšlenky sociálních výzev: vzdělávání pro sociální Evropu, výměna osvědčených postupů, rozvoj společného vzdělávacího systému zvyšujícího znalosti a dovednosti sociálních pracovníků, práce se seniory, také s lidé s handicapem. Projekt zapojuje zástupce organizací ze 4 zemí - PL, SK, CZ a Srbska, kteří se profesionálně zaměřují na práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a jsou připraveni předat konkrétní pracovní metody, které mohou být použity v praxi - k vytvoření znalostí výměnná platforma.
Tváří v tvář fenoménu stárnoucích společností je cílem projektu připravit prostřednictvím nadnárodního vzdělávání (specializované školení zaměřené na metodiku práce a publikaci) pracovníky sociální péče a péče na implementaci specializovaných nástrojů pro práci se seniory a osobami se zdravotním postižením, což posílí spolupráci a rozšíří předpoklady společné sociální Evropy.

Popis projektu: Projekt byl plánován s myšlenkou na rozvoj společné myšlenky sociálních výzev: vzdělávání pro sociální Evropu, výměna osvědčených postupů, rozvoj společného vzdělávacího systému zvyšujícího znalosti a dovednosti sociálních pracovníků, práce se seniory, také s lidé s handicapem. Projekt zapojuje zástupce organizací ze 4 zemí - PL, SK, CZ a Srbska, kteří se profesionálně zaměřují na práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a jsou připraveni předat konkrétní pracovní metody, které mohou být použity v praxi - k vytvoření znalostí výměnná platforma.

Tváří v tvář fenoménu stárnoucích společností je cílem projektu připravit prostřednictvím nadnárodního vzdělávání (specializované školení zaměřené na metodiku práce a publikaci) pracovníky sociální péče a péče na implementaci specializovaných nástrojů pro práci se seniory a osobami se zdravotním postižením, což posílí spolupráci a rozšíří předpoklady společné sociální Evropy.

 

Partnery projektu jsou:

  1. Centrum sociálnych služieb Zákamenné
  2. Centrum sociálnych služieb Horelica
  3. Bytový dom Pogodna Jesień
  4. Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace
  5. Domov pro seniory sv Alžběty, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově
  6. Síť nápovědy Centra pro podporu a začlenění

Projekt je spolufinancován Mezinárodním Visegrádským Fondem.